main slider main slider main slider
 

Картонени чаши 

Отстъпки от над: 5%

slider caption
 

Посуда и прибори за еднократна употреба

Отстъпки от над: 10%

slider caption
 

Хранително фолио - всички размери

Отстъпки от над: 15%

slider caption

 

 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

За поръчка над 100лв.

 

ЛЕСНО РАЗПЛАЩАНЕ

Различни методи за плащане

 

БЪРЗА ДОСТАВКА

В рамките на 2 работни дни

 

Категории

Каталог
 

Услуги и условия

 

 

Доставки

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Посочените условия са валидни за всички извършени от нас доставки на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

2. Устни или писмени споразумения с нашите търговски представители, които са в разрез с по-долу посочените условия за продажба, доставка и плащане, не ни обвързват със задължения към купувача.II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА1. Извършване на доставка

         - доставките се извършват до 2 часа от приемане на писмена /на електронна поща или факс/ или устна заявка /по телефона

         - доставката е безплатна независимо от стойността на заявката


2. Срок на доставка: 

- за продукти налични на склад: съгласно упоменатите по-горе срокове или съгласно предварително уговорени такива.

- за продукти неналични на склад към момента на заявка: съгласно предварително договорен срок на доставка.

6. Доставките се транспортират от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не поема риск за доставки, които Купувача транспортира по свое желание и за своя сметка.

8. Документите, съпътстващи доставката са данъчна фактура, приемо- предавателен протокол, информационни листи и други документи съгласно изискванията на Купувача. III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ Всички директни продажби се сключват при следните стандартни условия на плащане:

1. Плащане в брой на пълната фактурна стойност при доставка на място ( наложен платеж ).

2. Плащане в брой на пълната фактурна стойност в офис или склад на ДОСТАВЧИКА при получаване на продуктите.

3. Плащане на пълната фактурна стойност по банков път при заявка за доставка.

     Банкови сметки на ДОСТАВЧИКА:   УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

                                                                  BIC код: UNCRBGSF

                                                                   IBAN: ...........................................
 4. Плащане на пълната фактурна стойност по банков след направена доставка и с ползване на отложено плащане и/или отстъпки от базови цени се извършва след подписване на „Договор за доставка”. Плащанията се извършват по горепосочената банкова сметка.IV. РЕКЛАМАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 1. Рекламации за количество могат да се правят само в момента на подписване на документа, който придружава всяка доставка. 

2. Обосновани рекламации по качеството се предявяват на доставчика в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена.

3. Доставчикът не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КУПУВАЧА. 

4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на Купувача.

5. Доставчикът се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КУПУВАЧА.V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА1. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на приети заявки за доставки, причинено от настъпване на форсмажорни обстоятелства, за срока на действие на същите.

2. При прекратяване или забавяне на доставките, от страна на нашите доставчици – производители поради нарушения в производствената или логистична им дейности ДОСТАВЧИКЪТ информира КУПУВАЧА своевременно.VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ1. Приемането на данъчните фактурите за осъществените доставки без възражения се счита за приемане на горепосочените условия.

2. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма.

3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото на промени в условията на продажба, доставка и плащане.

4. Валидност на условията: от 01.10.2017 г.